Jak przygotowujemy i realizujemy szkolenia?

  • przyjmujemy zgłoszenie poznając Wasze oczekiwania i potrzeby

  •  prezentujemy nasze zasoby (pracujących trenerów, miejsca, sprzęt, imprezy towarzyszące itp.)
  • rozpoczynamy etap przygotowania szkolenia, aby konkretnie określić, co mamy do zrobienia, w jaki sposób, z jakim efektem

  • przygotowujemy spotkania z osobami odpowiedzialnymi za grupę, aby dokładnie poznać oczekiwania grupy i wykorzystać je do określenia tematu i celu szkolenia

  • proponujemy sposób realizacji zadania w najbardziej efektywnych formach, które dostosowujemy do możliwości grupy (treningi, warsztaty, konwersatoria, seminaria, wykłady ect)

  • przekazujemy informacje o możliwych efektach naszej pracy i warunkach osiągnięcia ich

  • realizujemy szkolenie w miejscu i czasie odpowiednim dla konkretnej grupy dostosowując metody i techniki pracy do zamierzonych celów i możliwości zespołu, tak, aby przyniosły one optymalny efekt
Dokładamy wszelkich starań, abyście doskonaląc swoje umiejetności i wiedzę zdobywali przy naszej pomocy zamierzone cele i osiągali sukcesy.
  • podczas realizacji szkolenia trenerzy pracują w oparciu o relację z grupą; oznacza to, że sposób prowadzenia zajęć jest zawsze niepowtarzalny i wyjątkowy, a przede wszystkim skuteczny

  • po zakończeniu pracy przekazujemy grupie informacje zwrotne na podstawie obserwacji, wspólnych doświadczeń, wyników ewaluacji; przygotowujemy raporty szkoleniowe