Dzieci i młodzież

doświadczają codziennie nowych sytuacji, uczą się niezbędnych umiejętności, poznają swoje emocje, zachowania, nawiązują kontakty z rówieśnikami i dorosłymi... Kiedy w swoim życiu napotykają trudności, mogą korzystać z pomocy psychoterapeuty.

Psychoterapia dzieci i młodzieży realizowana jest w formie indywidualnych bądź grupowych konsultacji, sesji terapeutycznych, zajęć, treningów zawsze przy współpracy z rodzicami i po uzyskniu ich zgody.