Dorośli mają wpływ na swoje życie...

dlatego mogą dokonywać zmian; podejmować decyzje, zmieniać przekonania, myśli, plany, kontrolować emocje...

Psychoterapia jest nam pomocna kiedy potrzebujemy i chcemy zmian!

To wystarczy, żebyśmy poszukiwali w sobie sił do nowych działań, albo akceptowania tego, na co nie mamy wpływu, żebyśmy uczyli się potrzebnych umiejętności, znali możliwe rozwiązania i mogli wprowadzać je w życie.